Dynamic Dance Music and Film

Earthfall

Taith Hydref

Uncategorized

Dechreuodd taith hydref Chelsea Hotel yr wythnos hon â pherfformiadau yn Galeri Caernarfon ar ddydd Mawrth ac yng Nghanolfan Gelfyddydau Glan yr Afon, Casnewydd, ar ddydd Iau.

Cymerodd Dawns i Bawb a Sbarc, grwpiau celfyddydol i bobl ifainc yng Nghaernarfon, ran mewn gweithdai dawns addysgol cyn y sioe. Dysgodd cyfranogwyr rai o symudiadau’r cynhyrchiad wrth iddyn nhw weithio gyda thiwtoriaid Earthfall, Jennifer Johannesson a Murilo Leite D’imperio. Yna aethant i weld y sioe, lle’r oedd yna gyfle iddyn nhw yr hyn a ddysgwyd yn y gweithdai yn ei gyd-destun.

Ar ôl derbyn adolygiadau ac adborth ffafriol, mae taith hydref Chelsea Hotel ar hyd a lled y DG yn addo bod yn llwyddiant, yn enwedig o ystyried bod gan Earthfall ‘app’ realiti estynedig newydd sbon ac y bydd yna becyn addysg rhyngweithiol newydd ar gael ar-lein cyn hir i gyd-fynd â’r cynhyrchiad.

Back To Top »