Dynamic Dance Music and Film

Earthfall

Gweithdai Clyweliad ym Mhrifysgol Fetropolitan Caerdydd

Cymryd Rhan

cardiff-met1

Yn ystod clyweliad, rydych chi ar y llwyfan yn barhaol – dangoswch eich brwdfrydedd bob amser
Cyfarwyddwr Artistig Earthfall, Jess Cohen

Daeth myfyrwyr dawns y drydedd flwyddyn ym Mhrifysgol Fetropolitan Caerdydd i ganolfan gelfyddydau Chapter yr wythnos hon i weithio gyda’r dawnsiwr Alex Marshall Parsons, y Cyfarwyddwr Artistig, Jess Cohen, a Rheolwr Cyffredinol Earthfall, Stephan Stockton, ac i ddysgu rai o hanfodion y broses gyf-weld ar gyfer cynyrchiadau dawns.

 

cardiff-met-2Ar ôl sesiwn fer gyda Stephan Stockton yn canolbwyntio ar yr hyn y dylid ei ddisgwyl mewn clyweliad, ynghyd â hawliau a chyfrifoldebau’r cyfranogwr, ac elfennau ffurfiol y broses, arweiniodd Alex Marshall Parsons, o’r sioe Chelsea Hotel sesiwn gynhesu a chyflwyno ambell symudiad o goreograffi Chelsea Hotel.

Dysgodd y grŵp ambell symudiad penodol o’r repertoire, yna cawsant gyfle i ddyfeisio eu deunydd eu hunain cyn cyflwyno’r gwaith hwnnw i’r panel fel petaent yn cymryd rhan mewn clyweliad go iawn. Wedi hynny, cafodd y grŵp adborth a gwybodaeth am eu gwaith ac awgrymiadau ynglŷn â sut i wneud argraff yn ystod clyweliad.

 

 

Cardiff-Met-5

Dysgais lawer amdanaf fy hun ac am fy nghorff a sut dw i’n ymateb mewn gwahanol sefyllfaoedd. Dysgais lawer hefyd am yr hyn y dylwn ei ddisgwyl mewn clyweliad proffesiynol.
Myfyriwr Dawns 3edd flwyddyn, Prifysgol Fetropolitan Caerdydd

 

 

Soniodd y Cyfarwyddwr Artistig, Jess Cohen, am yr hyn y mae Earthfall yn chwilio amdano yn ystod clyweliadau a sut y gall y gofynion hynny amrywio o gwmni i gwmni. Rhoddodd nifer o awgrymiadau ymarferol a defnyddiol er mwyn helpu’r grŵp i baratoi ar gyfer eu bywydau proffesiynol wedi iddyn nhw raddio.

 

Jess

Back To Top »