Dynamic Dance Music and Film

Earthfall

Gwobrau Beirniaid Theatr Cymru

Mwy

 

Hypercritics Pic

Rydym yn falch o gyhoeddi bod cynhyrchiad Earthfall, Chelsea Hotel, wedi’i enwebu am ddim llai na thair gwobr yng ngwobrau Beirniaid Theatr Cymru yn ddiweddarach y mis hwn.

 

Enwebwyd Chelsea Hotel yn y categorïau canlynol:

Cerddoriaeth a Sain

Digidol ac Ar-lein

Cynhyrchiad Dawns ar Raddfa Fechan

 

Rydym yn falch iawn o gael ein henwebu ochr yn ochr â rhai o enwau mwyaf byd perfformio Cymru, cwmnïau fel Dirty Protest, Gabblebabble, Theatr Genedlaethol Cymru a National Theatre Wales.

 

“Fe allai Earthfall gyflwyno dosbarth meistr ar ddefnyddio technolegau newydd er mwyn ategu perfformiadau byw i genhedlaeth newydd o wneuthurwyr theatr.”

Adam Somerset,

http://www.theatre-wales.co.uk/reviews/reviews_details.asp?reviewID=3138

 

Cyhoeddir enwau’r enillwyr mewn Seremoni Wobrwyo yn Sherman Cymru ar Ionawr y 25ain. Edrychwn ymlaen at weld pob un yno – a phob lwc i bob un o’r cwmnïau a enwebwyd.

Back To Top »