Dynamic Dance Music and Film

Earthfall

Addysg

Mwy

Rosy

Cafodd y cyfarwyddwyr artistig, Jim a Jess, gyfarfod heddiw gyda Rosy Copping, myfyriwr ym Mhrifysgol Bath Spa, er mwyn trafod agwedd Earthfall at theatr gorfforol a dawns.

 

A hithau yn ei thrydedd flwyddyn ac yn gweithio ar ei thraethawd hir, mae Rosy’n canolbwyntio ar y gwahaniaethau a’r elfennau tebyg rhwng dawns a theatr gorfforol. Fel arweinwyr yn y maes hwn, ac ag Earthfall eisoes wedi sefydlu cysylltiad cryf â Phrifysgol Bath Spa, roedd Jim a Jess yn fwy na pharod i helpu.

Mae hi’n bwysig iawn i fyfyrwyr gadw mewn cysylltiad a sicrhau eu bod yn cael y newyddion diweddaraf am yr hyn sy’n digwydd yn y byd dawns proffesiynol, fel y gallant ddatblygu eu hastudiaethau a dechrau gosod seiliau ar gyfer eu gyrfaoedd eu hunain wedi iddyn nhw raddio. Mae Earthfall yn ymwneud yn agos â byd addysg ac yn cynorthwyo datblygiad proffesiynol dawnswyr ledled y DG.
Helen Di Duca, Swyddog Addysg, Earthfall

Mae Rosy hefyd yn canolbwyntio ar waith Matthew Bourne, DV8 a Frantic Assembly. Cadwch lygad ar we-fan Earthfall i gael mwy o wybodaeth am waith Rosy.

Back To Top »