Dynamic Dance Music and Film

Earthfall

Gwobr y Cynhyrchiad Ddawns ar Raddfa Fach Gorau

Mwy

NTCW Award

Ar ôl noson gyffrous ymhlith prif gwmnïau perfformio artistig a chreadigol Cymru, mae Earthfall yn falch iawn o fod wedi ennill gwobr Beirniaid Theatr Cymru am y Cynhyrchiad Dawns ar Raddfa Fach Gorau, a hynny am ddarn diweddaraf y cwmni, Chelsea Hotel!

 thri enwebiad, yng nghategorïau Ymgysylltu Digidol/Ar-lein a’r Gerddoriaeth a’r Sain Gorau hefyd, roedd Earthfall yn falch o weld cynifer o gwmnïau bychain yn derbyn cydnabyddiaeth haeddiannol am eu gwaith yn ystod y gwobrau nodedig hyn.

Roedd Theatr Iolo, Theatr Clwyd, Dirty Protest, Ballet Cymru, Hijinx a Na Nog yn bresennol yn y seremoni wobrwyo yn Theatr y Sherman, Caerdydd, ynghyd ag aelodau niferus eraill o elit diwylliannol Cymru. Cafwyd perfformiad arbennig gan Ruff Stylz o Gaerdydd ac roedd Gruff Rhys o Neon Neon yn bresennol hefyd.

Roedd y cyfarwyddwyr artistig, Jim Ennis a Jessica Cohen, wrth eu boddau’n cael derbyn y wobr ac maent yn edrych ymlaen at weld – a pharhau i gynhyrchu – mwy o waith theatr gorfforol cyffrous a chreadigol yn y dyfodol.

Llongyfarchiadau i bawb a enwebwyd ar gyfer y gwobrau ar ddydd Sadwrn ac i bob aelod o gwmni Chelsea Hotel: Rosalind Haf Brooks, Alex Marshall Parsons, Jess Haener, Sebastian Languener, Felix Otaola, Frank Naughton, Sion Orgon, Molly Stoker ac Andrew ‘Crocker’ Smith.

Back To Top »