Dynamic Dance Music and Film

Earthfall

Partneriaid Earthfall #3: Toby Nelmes

Mwy

Toby

Fe enw i yw Toby Nelmes, a fi yw Cyfarwyddwr Nelmes Design, cwmni dylunio yng Nghaerdydd. Dw i wedi bod yn gweithio gydag Earthfall ers 2007 ac wedi dylunio a chynhyrchu holl ddeunydd print, brand a delwedd, ynghyd â phresenoldeb ar-lein y cwmni ers hynny. Dw i’n synnu bob amser at waith Earthfall – mae’r cynyrchiadau bob amser yn ffres ac yn gyffrous ac roedd Chelsea Hotel yn un o’r pethau gorau dw i wedi’i weld gan y cwmni. Fel bob amser, roedd y gerddoriaeth yn wych a’r cyfuniad o gorfforoldeb y dawnswyr a’r llwyfannu yn wefreiddiol.

Roedd y teimlad o gael fy nghludo i le gwahanol, a gwlad wahanol, ac o gymryd rhan yn y ddrama wrth iddi ddatblygu yn rhywbeth a wnaeth argraff arbennig arnaf ac yn rhan fawr o fy mwynhad o Chelsea Hotel. Dw i wastad yn edrych ymlaen at weld sut bydd y gerddoriaeth, y recordiadau sain, y tafluniadau a’r perfformwyr yn gweithio gyda’i gilydd.

Mae Earthfall yn sicr yn llwyddo i roi Cymru ar fap byd dawns; ac, ar wahân i hyrwyddo’r agwedd Gymreig ar eu gwaith, maen nhw hefyd yn gwthio ffiniau mewn sawl ffordd arall.

Roedd yr ‘app’ ar gyfer ffônau clyfar a ddatblygwyd gennym gyda’n gilydd yn her newydd a chyffrous – ac mae datblygu delwedd ar gyfer sioe wastad yn brofiad cyffrous a gwerth chweil.

Back To Top »