Dynamic Dance Music and Film

Earthfall

Earthfall ynTanzmesse

Uncategorized

Earthfall yn Tanzmesse

Bydd Earthfall yn cymryd rhan yng Ngŵyl Tanzmesse yn Dusseldorf rhwng 27 a 30 Awst 2014.

Gŵyl Tanzmesse yw un o wyliau dawns mwyaf blaenllaw Ewrop ac mae’n para am bedwar diwrnod ac yn cynnwys 11 o leoliadau, 60 o gwmnïau ar y llwyfan a 160 o stondinau arddangos o 40 o wledydd sy’n cynrychioli mwy na 400 o gwmnïau dawns.

Cynhelir yr ŵyl am y degfed tro eleni ac fe fydd Earthfall yn cynrychioli’r DG ar y cyd â chwmnïau fel Shobana Jeyasingh, The Place, Dance 4 a Phoenix Dance.  Earthfall fydd yr unig gwmni o Gymru yn y digwyddiad ac fe fyddwn yn hyrwyddo dawnsio yng Nghymru ar ran sefydliadau fel Coreo Cymru, Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru a Chyngor Celfyddydau Cymru.

“Tanzmesse yw un o’r digwyddiadau pwysicaf ar gyfer dawns yn Ewrop ac yn fyd-eang.  Mae presenoldeb Earthfall yno’n bwysig iawn – bydd ynn caniatáu i ni gynyddu ein proffil Ewropeaidd a theithio’n rhyngwladol.  Rydym yn edrych ymlaen yn eiddgar at arddangos ein gwaith yn y digwyddiad ac yn edrych ymlaen hefyd at hyrwyddo Earthfall a chwmnïau Cymreig fel Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru a Coreo Cymru.” Stephan Stockton MBE, Rheolwr Cyffredinol

Mae’r Tanzmesse internationale yn farchnad a gynhelir bob dwy flynedd. Mae’n llwyfan ar gyfer cyfathrebu a rhwydweithio ym maes dawns gyfoes. Mae cwmnïau ac artistiaid dawns rhyngwladol yn cyflwyno eu gwaith yn fyw ar y llwyfan yno ac mae coreograffwyr, dawnswyr, asiantaethau a rhwydwaith o sefydliadau diwylliannol yn cyflwyno eu gwaith nhw mewn marchnad fywiog. Mae’r Tanzmesse internationale hefyd yn cynnal nifer o ddigwyddiadau a chyfarfodydd rhyngwladol. Mae’r Tanzmesse yn un o brosiectau y Gesellschaft für Zeitgenössischen Tanz, Cologne, yr Almaen.

Dilynwch Earthfall ar Twitter @earthfall

Back To Top »