Dynamic Dance Music and Film

Earthfall

Stories from a Crowded Room

Cymryd Rhan

Yr wythnos nesaf, bydd cam cyntaf Stories from a Crowded Room yn cychwyn â chyfnod ymchwil a datblygu o bedair wythnos.

Bydd y cyfnod cychwynnol hwn yn cynnwys aelodau o gwmni Earthfall, Rosalind Haf Brooks, Iaine Payne, Beth Powlesland a Lara Ward.  Bydd tri phrentis newydd – Sara MacQueen, Rachael O’Neill a Tal Weinstein – yn ymuno â nhw. Bydd y tri hyn, sydd newydd raddio o Ysgol Ddawns Gyfoes y Gogledd, yn gweithio gyda’r cwmni yn rhan o gynllun prentisiaeth wedi’i ariannu gan Earthfall.  Ar y cyd â’r wyth perfformiwr, bydd dau gerddor newydd, Rhi Williams ac Eric Martin Kamosi, yn ymuno ag Earthfall.  Byddant yn gweithio gyda’r Cyfarwyddwyr Artistig, Jessica Cohen a Jim Ennis, i archwilio themâu yn ymwneud â chaethiwed, synwyrusrwydd, cnawdolrwydd a naturioldeb oddi mewn i naratif dawns ffrwydrol a phersonol.

Bydd y cynhyrchiad terfynol yn brofiad cwmpasol i’r gynulleidfa.  Cychwynnir y cyfnod ymarfer yn ystod Gwanwyn 2015 a bydd y sioe yn mynd ar daith yn ystod Gwanwyn a Hydref 2015.  Bydd Earthfall yn gosod y gynulleidfa wrth galon y digwydd: bydd y coreograffi, delweddau ffilm a cherddoriaeth fyw y cynhyrchiad ac yn amgylchynu’r gwyliwr ac, ag empathi a hiwmor, yn cymylu’r llinell rhwng cynulleidfa a pherfformiwr.  Trwy ddefnydd o dechnoleg ddigidol ryngweithiol, bydd cynulleidfaoedd yn gallu rhyngweithio â strwythur y cynhyrchiad, y perfformwyr a’r cerddorion, a “thywys” y darn ar ei hyd.

Bydd y cwmni terfynol yn cynnwys wyth perfformiwr, dau gerddor a dau dechnegydd.

Cadwch lygad ar Facebook a Twitter i weld lluniau a fideos o’r ystafell ymarfer.

Back To Top »