Dynamic Dance Music and Film

Earthfall

SWYDDOG DATBLYGU / TEITHIAU

Cymryd Rhan, Mwy

Mae Earthfall yn chwilio am aelod newydd o staff i i ymuno â’r tîm craidd.  I gael mwy o wybodaeth am Earthfall, ewch i’r wefan: www.earthfall.org.uk. 

Wrth i Earthfall gychwyn ar ei 25ain blwyddyn o weithgarwch yn 2014/15, mae’r cwmni’n chwilio am Swyddog Datblygu / Teithiau creadigol i ymuno â’r tîm cynhyrchu. Yn 2015, bydd y cwmni’n cynhyrchu gwaith newydd ar raddfa ganolig a fydd yn teithio o amgylch y DG (gan gynnwys tymor yn Llundain), gyda’r posibilrwydd o deithio i Ewrop hefyd.

SWYDDOG DATBLYGU / TEITHIAU

SWYDDOG DATBLYGU / TEITHIAU ROL PDF

SUT I WNEUD CAIS

Anfonwch CV llawn a llythyr o eglurhad drwy e-bost yn unig, gan amlinellu eich rhesymau dros fod eisiau gweithio gydag Earthfall, ynghyd â manylion am eich profiad proffesiynol a sut y mae hwnnw’n berthnasol i’r rôl, at: jobs@earthfall.org.uk. Nodwch y geiriau SWYDDOG DATBLYGU / DEVELOPMENT OFFICER ym mhennawd yr e-bost, os gwelwch yn dda rhowch. Oherwydd gwyliau’r Nadolig, ni fyddwn yn gallu cydnabod derbyn ceisiadau tan ar ôl y dyddiad cau.

Rhaid i’ch CV a’r llythyr cysylltiedig ein cyrraedd erbyn canol dydd ar ddydd Llun 5 Ionawr 2015. Cynhelir cyfweliadau yng Nghaerdydd yn ystod wythnos 12 Ionawr, 2015, ac fe ddylech nodi yn eich llythyr o eglurhad a ydych ar gael am gyfweliad yn ystod yr wythnos honno.

Back To Top »