Dynamic Dance Music and Film

Earthfall

Earthfall – Riverfront

cynhyrchu

Mae taith y gwanwyn wedi cyrraedd ei hwythnos olaf ac fe fyddwn yn ymweld â chanolfan hyfryd Glan yr Afon yng Casnewydd ar ddydd Mercher, dydd Iau a dydd Gwener. Dyma ychydig o wybodaeth hollbwysig i chi.

Ewch i Ganolfan Glan yr Afon, Casnewydd, a pharciwch yno.

Peidiwch â cheisio mynd yn syth i leoliad y perfformiad.

Dylech gyrraedd erbyn 19:00 er mwyn gadael o Ganolfan Glan yr Afon, Casnewydd.

Byddwch yn cael eich cludo ar fws o’r fan honno i leoliad dirgel ac yn ôl i Gasnewydd wedi’r perfformiad.

Bydd angen i chi adael eich bagiau a’ch cotiau ar y bws (fydd hi ddim yn ddiogel i chi fynd â phethau gyda chi i’r gofod penodol).

Caiff rhaglenni eu dosbarthu ar ddiwedd y perfformiad.

Bydd y perfformiad yn para rhyw 60 munud, felly byddwch yn dychwelyd i ganolfan Glan yr Afon erbyn tua 21:00.

Nifer cyfyngedig o leoedd fydd ar gael ar gyfer y perfformiadau hyn a dylech wneud yn siŵr eich bod wedi archebu lle ymlaen llaw – mae hi’n annhebygol y bydd tocynnau ar gael ar y diwrnod.

Cofiwch y gallwch rannu eich syniadau a’ch sylwadau gyda ni (a chael cyfle i ennill bag o nwyddau Earthfall). Cliciwch fan hyn.

Back To Top »