Dynamic Dance Music and Film

Earthfall

New Audience Development Posts

Uncategorized

Yn ogystal â’r swydd Marchnata a Chyfathrebu a hysbysebwyd yr wythnos ddiwethaf, mae Earthfall yn falch iawn o allu cyhoeddi ein bod yn chwilio am ddau aelod o staff newydd ychwanegol i ymuno â’r tîm.

Ar hyn o bryd, mae’r tair swydd ganlynol ar gael: Marchnata a Chyfathrebu: Mae hon yn swydd lawn-amser barhaol a bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gyfrifol am reoli holl weithgarwch marchnata a chyfathrebu Earthfall.

Mae manylion yn llawn ar gael fan hyn: Pecyn Gwybodaeth MARCHNATA A CHYFATHREBU

Dyddiad cau: 21 Gorffennaf 12:00

 

Swyddog Digidol Cysylltiol: Mae hon yn swydd lawn-amser deithiol (cytundeb tymor byr) a bydd deiliad y swydd yn gyfrifol am greu cynnwys am fywyd ar daith a gwaith Earthfall y tu ôl i’r llen ar gyfer ein sianeli cyfryngau cymdeithasol. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn cyflwyno cyfres o weithdai cyfryngau digidol ar y cyd â chanolfannau’r daith ac yn creu ffilm ddogfen fer i nodi pen-blwydd Earthfall yn 25 oed.

Mae manylion yn llawn ar gael fan hyn: Pecyn Gwybodaeth SWYDDOG DIGIDOL CYSYLLTIOL

Dyddiad cau: 24 Gorffennaf, 12:00

 

Swyddog Marchnata Digidol: Mae hon yn swydd ran-amser (cytundeb tymor byr) wedi’i lleoli yn y swyddfa. Bydd deiliad y swydd yn cynorthwyo â’r gwaith o gynhyrchu cynnwys digidol y cwmni, creu cynnwys ar gyfer y cyfryngau cymdeithasol ac ymwneud â gweithgareddau ymgysylltu digidol Earthfall.

Mae manylion yn llawn ar gael fan hyn: Pecyn Gwybodaeth SWYDDOG MARCHNATA CYSYLLTIOL

Dyddiad cau: 24 Gorffennaf, 12:00

Back To Top »