Dynamic Dance Music and Film

Earthfall

Stories from a Crowded Room

cynhyrchu

Mae hi’n anodd credu ond bydd Stories from a Crowded Room yn agor yn Aberhonddu yr wythnos nesaf. Bu’r cyfnod ymarfer yn ddwys ond mae ein dawnswyr wedi llwyddo’n rhyfeddol ac wedi ailddysgu’r sioe gyfan mewn cwta wythnos.

Mae ein Swyddog Digidol Cysylltiol wedi bod yn gweithio gyda Age Connects ac aelodau o Brifysgol y Drydedd Oes yr wythnos hon ac mae hi wedi dechrau cynnwys ymddiheuriadau ym myd y sioe cyn y perfformiadau cyntaf yr wythnos nesaf. Diolch i’n Marchnatwr Digidol, mae’r oriel ar-lein yn tyfu’n gyflym hefyd ac mae’n cynnwys cyfraniadau gan yr hen a’r ifanc o bob cwr o’r wlad. Cefnogir ymgyrch #EFsorry gan Gronfa Datblygu Cynulleidfaoedd Cyngor Celfyddydau Cymru.

Back To Top »