Dynamic Dance Music and Film

Earthfall

Adnoddau

Dros y blynyddoedd, mae Earthfall wedi creu nifer o adnoddau y gellir eu defnyddio at ddibenion ymchwil neu academaidd.

Fe welwch chi restr isod o adnoddau y gellir eu llwytho i lawr yn rhad ac am ddim. Dylid parchu pob hawlfraint yn yr adnoddau hyn a nodi enw’r awdur perthnasol.

Gwybodaeth Prentisiaeth

Stories from a Crowded Room

Performance Apprenticeship Scheme Audition Notice

Cynllun Prentisiaethau Perfformio Hysbysiad Clyweliadau

Performance Apprenticeship Scheme Application Guidelines

Cynllun Prentisiaethau Performio Canllawiau ar Gyfer Gwneud Cais

Adnoddau Cyffredinol:

Press Full Coverage – Chelsea Hotel

Article by Penny Simpson about earthfall

BBC Radio Scotland Article on Roccoco Blood

DISSERTATION Eleanor Scott Barrett

E Scott Wilson dissertation – At Swim Two Boys

Penny Simpson – Earthfall Methodology

Adnoddau Addysg:

Chelsea Hotel Study Pack

At Swim Two Boys Pecyn Astudio-Cymraig

At Swim Two Boys Study Pack-FINAL

Education & Participation (B)

Education & Participation (E)

GiG Pecyn Astudio

GiG Study Pack

The Factory Pecyn Astudio 

The Factory Study Pack Final

Back To Top »