Dynamic Dance Music and Film

Earthfall

Lluniau Caerdydd Fro

Ar y 7fed a’r 8fed o fis Mawrth 2013, gweithiodd Coleg Caerdydd a’r Fro gyda thiwtoriaid Earthfall, Lara Ward a Rosalind Brooks, i greu perfformiad byr dros gyfnod o ddau ddiwrnod a’r perfformiad hwnnw’n seiliedig ar thema chwedlau tylwyth teg.

Cynhaliwyd y perfformiad yn rhan o wythnos ddysgu Canolfan Mileniwm Cymru, i gyd-fynd â Sleeping Beauty gan Matthew Bourne.

Back To Top »