Dynamic Dance Music and Film

Earthfall

Fabulous Wounds

Roedd ‘Fabulous Wounds’ yn bortread emosiynol, llawn hiwmor tywyll am fethiant o derfysgwr a ffŵl sanctaidd. Aeth Earthfall ar ôl themâu o gariad angerddol, terfysgaeth, atgofion plentyndod, ac addoli eiconau, a’r cwbl i gyfeiliant cerddoriaeth fyw gan Paul a Jon Wygens.

Dechreuodd Earthfall gydweithio â Gerald Tyler ym 1993 – roedd e’n dechnegydd ac yn gyd-grëwr ar y dechrau – ond y cynhyrchiad hwn oedd ei gynhyrchiad cyntaf fel perfformiwr. Roedd ei berfformiad bywiog hefyd yn ddogfen o nifer o brofiadau hunangofiannol – fel adeiladwr arfau a phrofiadau hefyd o agosáu at farwolaeth. Hwn oedd y seithfed tro i’r dylunydd Mike Brookes gydweithio ag Earthfall.

Gweithiodd Jessica Cohen a Jim Ennis gyda chwmni o wyth o berfformwyr am y tro cyntaf ac fe amrywiodd y coreograffi o ddilyniannau ensemble minimol at olygfeydd o wrthdaro egnïol. Aeth ‘Fabulous Wounds‘ ar daith ledled y DG a thir mawr Ewrop.

Video

[Youtube_Channel_Gallery feed=”playlist” user=”PLQjpn4LcaBRHPZwX1a8hOxCuwJUThQ_-D” key=”AIzaSyBVM2RGzXHf7QTyNobp5m0yfMrz6PPTuoE” maxitems=”16″ thumb_columns_ld=”2″ title=”1″ promotion=”0″ link=”0″ thumb_columns_phones=”1″ thumb_columns_md=”3″ thumb_columns_ld=”3″ thumb_pagination=”0″]

Audio

[soundcloud id=’5459138′ autoPlay=’true’ format=’set’]

Back To Top »