Dynamic Dance Music and Film

Earthfall

Hode Galatan

Roedd Tomasz Rodowicz yn berfformiwr ac yn un o gyd-sylfaenwyr cwmni theatr enwog Gardzienice , Gwlad Pwyl. Yn 2004, ar ôl 27 mlynedd, gadawodd Tomasz y cwmni er mwyn ffurfio ei gwmni perfformio ei hun, Chorea. Roedd Jim Ennis o Earthfall yn berfformiwr gyda Gardzienice am bedair blynedd cyn sefydlu Earthfall gyda Jessica Cohen ym 1989. Dilynodd Rodowicz ddatblygiad Earthfall dros y blynyddoedd a gwahoddodd Cohen ac Ennis i gydweithio ag ef, i greu a datblygu trioleg aml-gyfryngol a fyddai’n cyfuno caneuon hynafol a chyfoes a chorfforoldeb dinesig i ffurfio naratif o gariad a rhyfel.

Teithiodd Cohen ac Ennis yn rheolaidd i Wlad Pwyl i ymarferion y cwmni yng Nghanolfan Theatr Gardzienice er mwyn creu, ffilmio a datblygu coreograffi ar gyfer trac sain o ganeuon byw a oedd yn seiliedig ar y gerddoriaeth hynaf sydd wedi goroesi o’r hen Roeg.

Ar y cyd â Chapter, Caerdydd a Chanolfan Gelfyddydau Sain Dunwyd, dangoswyd Hôde Galatan am y tro cyntaf yng Nghymru ar ddiwedd 2003 ac roedd yn gychwyn partneriaeth theatr ryngwladol bwysig rhwng Earthfall a Chorea sy’n parhau hyd heddiw.

Mae’r gwaith yn cyfuno corfforoldeb cyfoes gyda chaneuon corawl a ffilm fodern – côr symudol yn ei hanfod.

Back To Top »