Dynamic Dance Music and Film

Earthfall

aD

Yn ‘aD’, defnyddiodd Earthfall ensemble o ddawnswyr gwrywaidd yn unig er mwyn ymchwilio i’r berthynas rhwng tad a mab. Roedd y gwaith wedi’i ddylanwadu gan nofel Blake Morrison ‘And When Did You Last See Your Father’, ‘Man and Boy’ gan Tony Parsons, ffilmiau’r cyfarwyddwr o’r Alban, Bill Douglas, a cherdd Dylan Thomas i’w dad, ‘Do not go gentle into that good night’. Daeth cynnwys creiddiol y gwaith o atgofion a hanesion y perfformwyr eu hunain a’u perthnasau eu hunain gyda’u tadau. Gosodwyd y gwaith mewn gofod gwag ac roedd sgrin sinema fawr i chwarae tystiolaeth y perfformwyr ynghyd â golygfeydd a ffilmiwyd ar Bont Hafren ac yng nghymoedd De Cymru. Cafodd y coreograffi ei bennu ar ôl gwaith cyswllt byrfyfyr ac archwiliadau o gorfforoldeb plentyn, person ifanc, oedolyn a hen ddyn.

Roedd y gwaith yn gymysgedd o hiwmor ac yn archwiliad o gystadleuaeth a ffafriaeth rhwng brodyr a thadau ac yn cynnwys tad yn ceisio dysgu symudiadau dawns ​​John Travolta i’w feibion. Roedd yn archwiliad agos-atoch o gysylltiadau a pherthnasau gwrywaidd.

Aeth aD ar daith o amgylch y DG ac Ewrop.

Audio

[soundcloud id=’7071309′ format=’set’]

Back To Top »