Dynamic Dance Music and Film

Earthfall

At Swim Two Boys

I gyd-fynd â 10fed pen-blwydd y nofel gan Jamie O’Neill, adfywiodd Earthfall eu cynhyrchiad gwobrwyol, At Swim Two Boys.  Mae’r stori yn adrodd hanes y cariad datblygol rhwng dau fachgen yn eu harddegau ac, wrth i’r llwyfan lenwi’n raddol â dŵr, y berthynas sy’n datblygu rhyngddynt wrth iddyn nhw fynd i’r môr i nofio.

Wedi’i osod yn gyfan-gwbl mewn dŵr ac yn erbyn cefnlen ddramatig Gwrthryfel y Pasg yn Iwerddon, cafodd y cynhyrchiad cain a hardd hwn ei weld gan gynulleidfaoedd niferus yng Nghymru, Lloegr, yr Alban, Iwerddon a thir mawr Ewrop.

Wedi’i osod yn Iwerddon yn 1916, mae At Swim Two Boys yn cyfosod y garwriaeth rhwng dau ddyn ifanc a helbulon gwleidyddol Iwerddon a’r gyflafan ar Ffrynt y Gorllewin – gan gyferbynnu ar yr un pryd freuddwydion am ryddid cenedlaethol ac ymgais i ddod o hyd i ryddid personol.

Llwyfannwyd y cynhyrchiad mewn llyn o flaen rhaeadr, a’r llwyfan yn graddol lenwi â dŵr. Plethwyd rhannau o’r llyfr at ei gilydd trwy gyfuniad o ddawnsio corfforol eithafol, a ffilm a cherddoriaeth fyw a gwreiddiol.

 “Mae tensiwn erotig a’r ofn sy’n gysylltiedig â hunan-ddatgelu i’w weld mewn coreograffi sydd yn ffyrnig a chynnil ar yr un pryd. Deuawd o gynildeb anhygoel – perfformiadau rhagorol.”

The Guardian, Judith Mackrell

 “Mae’r ddeuawd y cyfeirir ati yn y teitl yn dod yn fyw yng nghyrff Daniel Connor a Murilo Leite … perthynas emosiynol a dawnsio sy’n llawn tynerwch ac egni … Mae’r bechgyn yn neidio ac yn dal ei gilydd ac yn llithro dros y llwyfan gwlyb.”  The Times, Donald Hutera

Perfformiwyd y sioe i theatrau llawn ledled y DG yn ystod yr Hydref a’r Gwanwyn fel ei gilydd.

Audio

Back To Top »