Dynamic Dance Music and Film

Earthfall

At Swim Two Boys

Enillydd Gwobr Theatr yng Nghymru am y Cynhyrchiad Dawns / Theatr Gorfforol Gorau 2005. Mewn cydweithrediad unwaith eto â’r awdur Jamie O’Neill, ac wedi’i ysbrydoli gan ei nofel arobryn ef, roedd At Swim, Two Boys yn adrodd hanes y cariad sy’n datblygu rhwng dau fachgen yn eu harddegau mewn cyfnod o gynnwrf gwleidyddol. Roedd y perfformiad, fel y nofel, wedi’i osod yn erbyn cefndir hanesyddol Gwrthryfel y Pasg ym 1916, cyfnod o wrthryfel yn Iwerddon yn erbyn rheolaeth Prydain a chyfnod hefyd o ryfel ar dir mawr Ewrop.

Ar y cyd â’r perfformwyr Cai Thomas a Terry Michael, a’r cynllunydd, Gerald Tyler, penderfynodd Jim Ennis a Jessica Cohen osod y perfformiad mewn dŵr, gan fod y datblygiadau pwysicaf ym mherthynas y bechgyn yn digwydd pan ânt i’r môr i nofio. Mewn gweithiau blaenorol yn seiliedig ar bynciau penodol, mae Earthfall wedi archwilio themâu o wrthdaro eithafol er mwyn ceisio gweld lle mae olion olaf ein dynoliaeth yn bodoli. Mae’r gwaith hwn yn adlewyrchiad o ymddygiad cyfeiliornus llywodraethau a chyfundrefnau ond mae hynny’n cael ei amlygu yn y perfformiad yn y gwrthdaro a’r harmonïau rhwng unigolion a syniadau. Gyda Jamie O’Neill, llwyddodd Earthfall i grisialu’r stori epig ac i bortreadu’r berthynas rhwng y ddau fachgen, gan ddefnyddio corfforoldeb, emosiwn, delweddau a dim ond ychydig o eiriau, a’r cyfan mewn gofod perfformio pryfoclyd. Creodd Earthfall wal 3.5 metr o uchder ac 8 metr o led i gynrychioli’r môr. Roedd dŵr yn rhaeadru i mewn i’r ardal berfformio hyd at ddyfnder o 15 milimetr.

Cafodd y coreograffi, y ddelweddaeth a cherddoriaeth fyw Frank Naughton a Roger Mills eu datblygu bob un i ymwneud â hyn. Roed y coreograffi a’r gerddoriaeth yn amrywio o eithafion o gorfforoldeb chwilfriw i agosatrwydd, tawelwch a thynerwch amheuthun. Tafluniwyd delweddau go iawn o Wrthryfel y Pasg a’r Rhyfel Mawr ar y muriau dŵr o bryd i’w gilydd, ynghyd â delweddau byw. Roedd y gofod perfformio a pherthynas ddatblygol y bechgyn yn brofiad grymus i gynulleidfaoedd ac oddi mewn i naratif cynnil Earthfall, cafwyd darlun amwys o wleidyddiaeth a deffroadau’r bechgyn – yn rhywiol a chymdeithasol – ac fe ddaeth y stori i ben ag un bachgen yn cael ei saethu wrth geisio amddiffyn y llall. Aeth At Swim Two Boys ar daith dros gyfnod o dair blynedd, i wyliau theatr mawrion ledled y DG a Gorllewin a Chanol Ewrop.

All reviews

Photo

Video

[Youtube_Channel_Gallery feed=”playlist” user=”PLQjpn4LcaBRGyMDUXKy5JZSO5RxMnLiM9″ key=”AIzaSyBVM2RGzXHf7QTyNobp5m0yfMrz6PPTuoE” maxitems=”16″ thumb_columns_ld=”2″ title=”1″ promotion=”0″ link=”0″ thumb_columns_phones=”1″ thumb_columns_md=”3″ thumb_columns_ld=”3″ thumb_pagination=”0″]

Audio

[soundcloud id=’1516331′ format=’set’]

Back To Top »