Dynamic Dance Music and Film

Earthfall

Earthfall

Roedd gwaith cyntaf Earthfall yn ymwneud â gwrthdrawiad diwylliannol ac yn gyfuniad o arddulliau crefft ymladd a dawnsio ‘New Wave’. Roedd yn cynnwys ffilmiau Super 8 wedi’u taflunio, cyfrifiadur Fairlight ar y llwyfan i gymysgu samplau byw, a thestun a delweddau’n seiliedig ar lyfr John Berger, ‘Ways of Seeing’ a ffilm Wim Wender, ‘Wings of Desire’. Gwnaed defnydd hefyd o’r cysyniad o angel syrthiedig a cherflun Rodin yn Amgueddfa Genedlaethol Cymru, ‘Illusions Falling to Earth’.

Aeth y cynhyrchiad ar daith o amgylch y DG – roedd yr ymweliadau’n cynnwys Gŵyl New Moves Glasgow ac ymweliad cyntaf y cwmni â Gŵyl Spring Loaded yn The Place yn Llundain.  Yn dilyn llwyddiant taith gyntaf Earthfall, derbyniodd y cwmni wahoddiadau gan wyliau a chanolfannau niferus ac fe sefydlodd Jim Ennis a Jessica Cohen gartref parhaol i’r cwmni yng Nghaerdydd, Cymru.

Back To Top »