Dynamic Dance Music and Film

Earthfall

GIG

O harmoni daw anghytgord

GIG: taith ddychanol, egnïol drwy’r cyflwr dynol yn llawn o hiwmor tywyll, dawnsio beiddgar, cerddoriaeth fyw a ffilm gan y cwmni aml-wobrwyol, Earthfall.

GIG: stori band sydd yn llwyddo i ddiffinio’r gymdeithas ehangach hefyd, yn llawn o ganeuon, ffilm a dawnsio eithafol, cariad a chasineb.  Gwelwn y perthnasau byrhoedlog, cythryblus, gitârau’n cael eu chwalu, trwynau gwaedlyd ac aduniadau meddw – a chast o bobl sy’n ceisio gwneud synnwyr o’u byd.

Roedd y cynhyrchiad hwn i ddathlu pen-blwydd Earthfall yn 20 oed yn dilyn band ar daith, grŵp o bobl yn byw mewn byd swreal ymhell o realiti bywyd bob dydd. Cludwyd y gynulleidfa ar daith emosiynol, o’r cyffrous i’r chwerthinllyd, o’r doniol i’r ingol.

Aelodau’r cwmni yn 2009/10 oedd: Rosalind Brooks, Frank Naughton, Siôn Orgon, Beth Powlesland, Lara Ward a Michael Williams.

Cyfarwyddwyd y cynhyrchiad gan Jesica Cohen a Jim Ennis, ac fe’i cynlluniwyd gan Mike Bookes.

Aeth GIG ar daith ledled y DG yn 2009/10.

AUDIENCE FEEDBACK

Video

[Youtube_Channel_Gallery feed=”playlist” user=”PL81BB18166536B07B” key=”AIzaSyBVM2RGzXHf7QTyNobp5m0yfMrz6PPTuoE” maxitems=”16″ thumb_columns_ld=”2″ title=”1″ promotion=”0″ link=”0″ thumb_columns_phones=”1″ thumb_columns_md=”3″ thumb_columns_ld=”3″ thumb_pagination=”0″]

Audio

[soundcloud id=’1946845′ format=’set’]

Back To Top »