Dynamic Dance Music and Film

Earthfall

Gravitas

Roedd cynhyrchiad 2008 Earthfall, ‘Gravitas’, wedi’i wreiddio yn y maestrefi diffaith ar gyrion dinas, wrth i grŵp o wyth o berfformwyr ymgynnull i gyflwyno naratifau darniog. Penderfynodd Jessica Cohen a Jim Ennis osod y perfformwyr mewn tir neb lle byddai’r rhyngweithio, y dawnsio, y geiriau, y ffilmiau du a gwyn, y delweddau cyflym a pherthnasau’n ffrwydro’n barhaol cyn setlo eto.

Roedd yr holl gamau traws-ddisgyblaethol hyn yn adlewyrchu digwyddiadau o hanesion personol y perfformwyr ac ymateb Earthfall i ddigwyddiadau byd-eang o Guantanamo i Iraq.

Casglodd Cohen ac Ennis dystiolaeth gan filwyr a charcharorion Guantanamo o flogiau a ffeiliau llywodraethol.

Ar sgriniau Mike Brookes, roedd yna ddetholiad o eiriau a delweddau a grëwyd gan Jim Ennis a’r VJ, Gerald Tyler.

Cyfansoddwyd sgôr fyw – ac fe’i perfformiwyd hefyd – gan Frank Naughton a Siôn Orgon, ynghyd ag aelodau’r cwmni, mewn symbiosis perffaith â’r coreograffi, wrth i ‘Gravitas’ bendilio rhwng y peryglus a’r barddonol.

Aeth Gravitas ar daith ledled y DG yn 2008/09

Photo

Audio

Back To Top »