Dynamic Dance Music and Film

Earthfall

i and i UK and Europe

After the 2001 USA performance of  i and i, the show was revisited and re-staged in 1994

Dangosodd Earthfall ‘i and i’ am y tro cyntaf ym 1994 – yn Ljubljana, Slofenia, a oedd bellach yn rhydd er bod Rhyfel y Balcanau’n dal i gael ei ymladd yn nhaleithiau eraill yr hen Iwgoslafia. Roedd ‘i and i’ yn drobwynt i Earthfall ac mae’r gwaith wedi dylanwadu ar holl waith y cwmni ers hynny. Teithiodd criw teledu o’r BBC gyda’r cwmni er mwyn recordio’r perfformiad cyntaf a’i ddarlledu.

Wrth fynd ati i greu’r gwaith ym 1994, roedd yna dri ffocws: hanes Mwslim o’r enw Admirs Ismic, a Serb o’r enw Boska Bokic, dau gariad ifanc a wahanwyd gan y rhyfel ac a saethwyd yn farw ym mis Mai 1993 yn nhir neb tra’n ceisio dianc o Sarajevo. Cafodd y digwyddiad hwn, a’r ddelwedd o’r cwpwl yn cropian i geisio cyrraedd ei gilydd, ddylanwad ar y gwaith ar sawl lefel, gan achosi Earthfall i archwilio delweddau cyferbyniol o gariad a thrais a chasineb, atgofion a pherthnasau blaenorol y perfformwyr a’r berthynas rhwng cerfluniaeth a stori, yn enwedig felly yng nghyd-destun coreograffi rhyfel. Penderfynodd Ennis a Cohen ddefnyddio trac sain byw o ddrymiau unigol ac offerynnau taro, ar y cyd â chanu o gapel Cymreig; ni ddefnyddiwyd gwaith ffilm yn y cynhyrchiad hwn. Daeth yr artistiaid cain a’r perfformwyr, Marc Rees a Caroline Sabin, a’r dawnswyr, Julien Joly a Margarida Morini, yn rhan o grŵp cydweithredol Earthfall o berfformwyr.

Gyda ‘i and i’, dechreuodd Earthfall ar y broses o ymchwilio i goreograffi a gwleidyddiaeth. Diffiniwyd ganddynt genre o’r enw Coreopolitik.

Aeth ‘i and i’ ar daith eang ledled y DG, i wyliau a oedd yn cynnwys Gŵyl Spring Loaded Llundain, ac i Orllewin a Chanolbarth Ewrop, ac roedd yna berfformiadau mewn gwyliau mawrion yn Ecuador a Brasil. Cafwyd cryn ganmoliaeth i’r gwaith. Cafodd y gwaith ei lwyfannu hefyd fel darn safle-benodol yn rhan o Ŵyl Arnhem yn Eglwys Gadeiriol Arnhem yn yr Iseldiroedd

Back To Top »