Dynamic Dance Music and Film

Earthfall

I and I (USA)

1990
Cafodd perfformiad prototeip Earthfall ‘i and i’ ei berfformio yng Ngŵyl Celfyddydau’r Byd Newydd, yn New Haven, UDA, gan y cyfarwyddwr, Jim Ennis, a oedd yn ddarlithydd gwadd ym Mhrifysgol Yale, ar y cyd â darlithydd Astudiaethau Theatr Yale, Jeff Burnett. Roedd yn berfformiad arbrofol yn rhan o osodiad cerfluniol gan yr artist David Kalan, mewn maes parcio tanddaearol yng nghanol dinas New Haven, Connecticut. Roedd nant artiffisial yn llifo trwy’r gofod ac yn uno’r elfennau cerfluniol â’i gilydd.

Roedd hi wastad yn fwriad gan y cyfarwyddwyr Jim Ennis a Jessica Cohen i greu perfformiad newydd ac ailddefnyddio’r gosodiad hwnnw am eu bod wedi perfformio Nomads yn yr un lle.  Roedd y perfformiad yn cyflwyno delwedd o ddau wleidydd yn chwilio am eu heneidiau, eu siwtiau’n llawn o hen groen, yn hedfan trwy ofod y ddelwedd ar y cyd â baner Americanaidd ar dân – delwedd dabŵ ar y pryd.

Cafodd y gwaith ei ddatblygu yn ddiweddarach ar gyfer pum perfformiwr yn 1994 er mwyn adlewyrchu cost ddynol rhyfel.

Video

[Youtube_Channel_Gallery feed=”playlist” user=”PLQjpn4LcaBRHxsAnbwZbOM22xEk114Ovk” key=”AIzaSyBVM2RGzXHf7QTyNobp5m0yfMrz6PPTuoE” maxitems=”16″ thumb_columns_ld=”2″ title=”1″ promotion=”0″ link=”0″ thumb_columns_phones=”1″ thumb_columns_md=”3″ thumb_columns_ld=”3″ thumb_pagination=”0″]

Back To Top »