Dynamic Dance Music and Film

Earthfall

I Can’t Stand up for Falling Down (Safle-benodol)

Enillydd Gwobr Theatr yng Nghymru am y Cynhyrchiad Dawns / Theatr Gorfforol Gorau 2003.

 

Aeth Earthfall – Jim Ennis, Jessica Cohen a Gerald Tyler – ati i addasu I Can’t Stand Up for Falling Down ar gyfer ei gyflwyno mewn ffatri fawr wag yng Nghaerdydd. Gwnaed ychwanegiadau at yr ensemble ac fe addaswyd y coregoraffi er mwyn gwneud y defnydd gorau o’r gofod gwag. Defnyddiwyd cerbydau yn rhan o’r senario a dechreuodd y perfformiad â’r gynulleidfa ar ei ffordd i’r ffatri – cafodd y bws deulawr ei oresgyn ac aed â gwystl oddi arno a’i yrru i ffwrdd. Roedd pync yn aros i’r gynulleidfa wrth iddyn nhw gyrraedd giât fawr y fynedfa. Dechreuodd y perfformiad gyda fan Mercedes yn brysio tuag at y gwylwyr ac yn sgrechian wrth iddo ddod i stop o’u blaenau â thro brêc-llaw. Defnyddiwyd ochrau cerbydau, waliau’r ffatri a thŷ gwyn ar gyfer tafluniadau ffilm o ddigwyddiadau byw a golygfeydd wedi’u recordio. Cyflwynodd Jon Wygens ensemble llinynnol yn ogystal â’i fand arferol ac roedd y giard pync yn ganwr opera a ganodd waith gan Schubert yn nes ymlaen, fri ar falconi yn y ffatri. Roedd Glenn Davidson o Artstation yn sglefrolio ar hyd a lled y gofod ac yn ffilmio’r perfformiad byw. Roedd yr artist John Collingswood wrth law fel VJ ac roedd gwaith corfforol Earthfall fel petai’n fwy beiddgar wrth i gyfaddefiadau personol gyfuno â delweddau o adeiladau’n cwympo. Cafodd y ffatri ei dymchwel yn fuan wedi hynny.

Enillodd I Can’t Stand Up for Falling Down wobr Theatr yng Nghymru am y Cynhyrchiad Dawns / Theatr Gorfforol Gorau 2003 ac aeth ar daith drwy’r DG ac Ewrop.

Audio

[soundcloud id=’2130078′ autoPlay=’true’ format=’set’]

Back To Top »