Dynamic Dance Music and Film

Earthfall

I Can’t Stand Up For Falling Down

Enillydd Gwobr Theatr yng Nghymru 2003 am y Cynhyrchiad Dawns / Theatr Gorfforol Gorau.

Dechreuodd gwaith ôl-9/11 Earthfall gyda ffilm fyw yn y strydoedd y tu allan i’r theatr ac fe ddaeth y cyfan yn fyw wrth i’r perfformwyr ymddangos o gragen tŷ gwyn. Roedd ‘I Can’t Stand Up for Falling Down’ yn berfformiad dawns am ddyheadau a goroesi dinesig, lle daeth breuddwydion terfysgwr i wrthdrawiad dramatig â dawnsio corfforol eithafol, cerddoriaeth a DJs, ffilm fyw, delweddau o gartref a’r stryd, gwystlon, ffoaduriaid a chariad – y cyfan wedi’i gyflwyno yng nghyd-destun tŷ gwyn y dylunydd, Mike Brookes. Ffilmiodd y perfformwyr eu gweithredoedd eu hunain yn fyw, ac fe dafluniwyd y coreograffi a’r delweddau ar waliau’r tŷ.

Ysbrydolwyd y symudiadau gan arddull Parkour – camau mawrion, neidio a phlymio a syrthio, wrth i’r cyfarwyddwyr, Jessica Cohen a Jim Ennis, archwilio syniadau o gwymp corfforol, strwythurol ac emosiynol mewn cyfres o straeon darniog.

Cafodd y gwaith ei greu yn seiliedig ar archwiliad Earthfall o gyrff ac adeiladau – y cyfrinachau y tu ôl i ddrysau caeedig a muriau sy’n gallu cuddio creadigrwydd neu ddinistr, artaith neu gyplau’n caru.

Enillodd y gwaith Wobr Cynhyrchiad Dawns / Theatr Gorfforol Gorau Gwobrau Theatr yng Nghymru 2003 ac aeth ar daith drwy’r DG ac Ewrop.

Video

[Youtube_Channel_Gallery feed=”playlist” user=”PLQjpn4LcaBRFgUK94MQHNFfW2wOy4eNjv” key=”AIzaSyBVM2RGzXHf7QTyNobp5m0yfMrz6PPTuoE” maxitems=”16″ thumb_columns_ld=”2″ title=”1″ promotion=”0″ link=”0″ thumb_columns_phones=”1″ thumb_columns_md=”3″ thumb_columns_ld=”3″ thumb_pagination=”0″]

Audio

[soundcloud id=’2130078′ format=’set’]

Back To Top »