Dynamic Dance Music and Film

Earthfall

Nomads

Llyfr Bruce Chatwin, ‘Songlines’, oedd y sbardun ar gyfer Nomads, gwaith yn seiliedig ar goreograffi aflonyddwch, crwydro a nomadiaeth. Roedd Nomads yn ddarn egnïol a chorfforol – darn cydweithredol cyntaf Earthfall â’r sielydd virtuoso, Ben Davis, a aeth yn ei flaen i ffurfio’r grŵp nodedig (ac enillwyr Gwobr Mercury), Basquiat Strings. Gwnaed defnydd helaeth o ffilm Super 8 ac fe’i tafluniwyd ledled y gofod perfformio, gan gynnwys ar groen y perfformwyr. Aeth dawnswyr Earthfall ati hefyd i chwarae cerddoriaeth fyw yn rhan o goreograffi’r darn.

Aed â Nomads ar daith eang ym Mhrydain ac yn rhyngwladol, gan gynnwys i wyliau yn yr Unol Daleithiau a Gŵyl Eurodanse enwog Ffrainc.

Back To Top »