Dynamic Dance Music and Film

Earthfall

Rococo Blood

Dechreuodd Earthfall hyfforddi gyda hyfforddwr bocsio ar gyfer Rococo Blood ac i ddatblygu ymhellach y syniad o’r ‘idiot savant’ – y tro hwn, datblygodd y cymeriad a chwaraeodd Gerald Tyler yn ‘Fabulous Wounds’ yn baffiwr rhagfarnllyd wedi bod ym mlodau’i ddyddiau. Ar brydiau, byddai’n hongian 5 metr i fyny yn yr awyr, yn rantio ac yn awyr-baffio wrth i’r dawnsio barhau oddi tano. Anogodd Ennis a Cohen broses o bylu’r llinellau rhwng ffansi farddonol a thwyll ystrywgar a bwriadol. Amrywiai’r coreograffi o arddulliau trefol dawnsio stryd, reslo, clybiau ymladd a chynildeb dwylo sy’n mwytho ac yna’n meddiannu. Tynnodd Earthfall ar hanes lleol Cymru ac ymchwilio i fywyd y bocsiwr chwedlonol o Gaerdydd, Jimmy Driscoll, ynghyd â hanes y cymunedau glofaol. Roedd y gwaith yn llawn cyfeiriadau at lyfr Norman Mailer, ‘The Fight’, a ffilm Martin Scorsese ‘Raging Bull’ ac yn gyfuniad o ddynwarediadau o Robert De Niro a dilyniannau tywyll o drais domestig. Gyda cherddoriaeth fyw gan Roger Mills a Jon Wygens yn sail i ynni Bloody Rococo, unwyd synau utgorn â cherddoriaeth acwstig a gitâr Dick Dale-aidd. Plethwyd lleisiau Norman Mailer, Mohammed Ali a De Niro ei hun i drac sain y perfformiad. Creodd Mike Brookes sgwâr focsio haniaethol o goch gwaedlyd a goleuadau dan y llwyfan.

 

Cafodd y gwaith ei ddangos am y tro cyntaf yng Nghaerdydd, Cymru, a theithiodd ledled y DG ac Ewrop. Roedd yna berfformiadau yn Spring Loaded, Llundain, Gŵyl Theatr Absolutt, Norwy, a thymor Theatr Ddawns Amsterdam.

Video

[Youtube_Channel_Gallery feed=”playlist” user=”PLQjpn4LcaBRHzJ7Q9c6movSeTee23aYox” key=”AIzaSyBVM2RGzXHf7QTyNobp5m0yfMrz6PPTuoE” maxitems=”16″ thumb_columns_ld=”2″ title=”1″ promotion=”0″ link=”0″ thumb_columns_phones=”1″ thumb_columns_md=”3″ thumb_columns_ld=”3″ thumb_pagination=”0″]

Audio

[soundcloud id=’2885867′ format=’set’]

[soundcloud id=’97419122′ format=’set’]

Back To Top »