Dynamic Dance Music and Film

Earthfall

The Factory

Roedd cynhyrchiad Earthfall yn 2010-11 yn archwiliad o eiconau a hunaniaeth, yn seiliedig ar y ffrwydrad o greadigrwydd, egni, hedoniaeth a phrotest a oedd yn nodweddiadol o’r 60au. Roedd llawer o’r gweithgarwch hwnnw wedi’i ganolbwyntio ar ofod ffatri Andy Warhol ar East 47th Street.

Wedi’i ddylanwadu gan y sîn gelfyddydol danddaearol yn Efrog Newydd y cyfnod hwnnw, roedd ‘The Factory’, yng nghynhyrchiad Earthfall, yn gatalydd ar gyfer newid, ac yn ganolfan i alltudion creadigol a difyrrwch gwyllt.

Gwreiddiwyd y gynulleidfa yn y digwydd trwy gyfrwng agweddau amlddisgyblaethol y cynhyrchiad – dawns, delweddau, ffilm a cherddoriaeth fyw.

Audio

Back To Top »