Dynamic Dance Music and Film

Earthfall

The Secret Souls of Things

Dechreuodd Earthfall ddilyn llwybr mwy dinesig, a dilyn geiriau’r arlunydd Kandinsky, a ddywedodd fod gan ‘bopeth enaid cyfrinachol sydd yn aros yn dawel yn fwy aml nag y mae’n llefaru’. Menywod cryfion mewn siwtiau dynion yn neidio ar waliau o frics, ffilmiau Super 8 wedi’u taflunio ar ddrysau’n hongian mewn gwagle a choreograffi o egni di-ball yn rhedeg ar y cyd â thrac sain byw eclectig. Roedd pedwerydd gwaith Earthfall yn fodd o ddelio â rhai o’r themâu a fyddai fwyaf amlwg yng ngwaith y cwmni dros y blynyddoedd – cnawdolrwydd, rhywioldeb a gwleidyddiaeth trais. Cyflwynodd Jessica Cohen a Jim Ennis goreograffi a ddatblygwyd o iaith arwyddion pobl fyddar ac roedd y dulliau o symud yn debyg i’r hyn a ddaeth yn adnabyddus fel Eurocrash. Ymunodd y gantores a’r aml-offerynnwr, Belinda Sykes, â Ben Davis ac roedd cerddoriaeth yn bresenoldeb amlwg mewn gwaith a oedd yn wrthdaro rhwng gwreiddiau gwledig dawnsio a cherddoriaeth a datblygiadau dinesig.

Aeth y darn ar daith ledled y DG ac Ewrop.

Back To Top »