Dynamic Dance Music and Film

Earthfall

Bwrdd

Bwrdd 

Mae gan Earthfall Fwrdd profiadol a gweithgar sy’n cynnwys unigolion a chanddynt amrywiaeth o arbenigedd a gwybodaeth o nifer o feysydd.

Jemma Baker
Andy Collinson
Geraldine Hurl
Simon Lovell-Jones
Gaynor Messer-Price
Caroline Tress
Emma Rees

I gysylltu ag aelod o’r Bwrdd:

(E) earthfall@earthfall.org.uk

(Ff) 02920 221314

Back To Top »