Dynamic Dance Music and Film

Earthfall

Stories from a Crowded Room

cynhyrchu

Mae hi’n anodd credu ond bydd Stories from a Crowded Room yn agor yn Aberhonddu yr wythnos nesaf. Bu’r cyfnod ymarfer yn ddwys ond mae ein dawnswyr wedi llwyddo’n rhyfeddol ac wedi ailddysgu’r sioe gyfan mewn cwta wythnos.

Mae ein Swyddog Digidol Cysylltiol wedi bod yn gweithio gyda Age Connects ac aelodau o Brifysgol y Drydedd Oes yr wythnos hon ac mae hi wedi dechrau cynnwys ymddiheuriadau ym myd y sioe cyn y perfformiadau cyntaf yr wythnos nesaf. Diolch i’n Marchnatwr Digidol, mae’r oriel ar-lein yn tyfu’n gyflym hefyd ac mae’n cynnwys cyfraniadau gan yr hen a’r ifanc o bob cwr o’r wlad. Cefnogir ymgyrch #EFsorry gan Gronfa Datblygu Cynulleidfaoedd Cyngor Celfyddydau Cymru.

Earthfall – Riverfront

cynhyrchu

Mae taith y gwanwyn wedi cyrraedd ei hwythnos olaf ac fe fyddwn yn ymweld â chanolfan hyfryd Glan yr Afon yng Casnewydd ar ddydd Mercher, dydd Iau a dydd Gwener. Dyma ychydig o wybodaeth hollbwysig i chi.

Ewch i Ganolfan Glan yr Afon, Casnewydd, a pharciwch yno.

Peidiwch â cheisio mynd yn syth i leoliad y perfformiad.

Dylech gyrraedd erbyn 19:00 er mwyn gadael o Ganolfan Glan yr Afon, Casnewydd.

Byddwch yn cael eich cludo ar fws o’r fan honno i leoliad dirgel ac yn ôl i Gasnewydd wedi’r perfformiad.

Bydd angen i chi adael eich bagiau a’ch cotiau ar y bws (fydd hi ddim yn ddiogel i chi fynd â phethau gyda chi i’r gofod penodol).

Caiff rhaglenni eu dosbarthu ar ddiwedd y perfformiad.

Bydd y perfformiad yn para rhyw 60 munud, felly byddwch yn dychwelyd i ganolfan Glan yr Afon erbyn tua 21:00.

Nifer cyfyngedig o leoedd fydd ar gael ar gyfer y perfformiadau hyn a dylech wneud yn siŵr eich bod wedi archebu lle ymlaen llaw – mae hi’n annhebygol y bydd tocynnau ar gael ar y diwrnod.

Cofiwch y gallwch rannu eich syniadau a’ch sylwadau gyda ni (a chael cyfle i ennill bag o nwyddau Earthfall). Cliciwch fan hyn.

Stories from a Crowded Room

cynhyrchu

Stories from a Crowded Room!

[Youtube_Channel_Gallery feed=”playlist” user=”PLQjpn4LcaBRFIDJeIuhSH6_iwy5TMhd-c” videowidth=”775″ ratio=”16×9″ theme=”dark” color=”white” autoplay=”0″ rel=”0″ showinfo=”0″ maxitems=”16″ thumbwidth=”258″ thumbratio=”16×9″ thumbcolumns=”3″ title=”1″ description=”0″ thumbnail_alignment=”top” descriptionwordsnumber=”6″ link=”1″ link_window=”1″]

Galeri, Caernarfon

Mai 1 – 7:30

Mai 2 – 4:00 & 7:30

CLICIWCH AR GYFER TOCYNNAU

Torch Theatre, Milford Haven

Mai 5 – 7:30

Mai 6 – 7:30

CLICIWCH AF GYFER TOCYNNAU

Rivefront, Newport

Mai 13 – 15 – 7:00

CLICWCH AR GYFER TOCYNNAU

Wythnos 4

cynhyrchu

Y Diweddaraf o’r Ystafell Ymarfer

Rydym bellach wedi cyrraedd pedwaredd wythnos y cyfnod ymarfer, ar ôl symud o Opera Cenedlaethol Cymru i Ysgol y Gadeirlan.

Treuliwyd yr wythnosau diwethaf yng ngofod ymarfer Opera Cenedlaethol Cymru yng Nghanolfan Mileniwm Cymru, Bae Caerdydd. Bu’n gyfnod prysur – daeth myfyrwyr o Goleg Sir Gâr i ymweld â ni ac, yr wythnos ddiwethaf, gwahoddwyd gwesteion i weld ein hymarferion. Mae’r set yn ei le ac yn edrych yn grêt, wrth i Mike Brooks a Giles Parberry arbrofi â gwahanol gynlluniau. Dyma oriel o luniau o weithgarwch yr ychydig wythnosau diwethaf.

Mae’r dawnswyr a’r cerddorion wedi bod yn gweithio’n galed ar greu’r darn ac maent yn edrych ymlaen at y sesiwn ddydd Iau yng nghwmni gwesteion ac ar roi cynnig ar rai o’r symudiadau.   Mae presenoldeb y gynulleidfa yn yr ystafell ymarfer yn bwysig i’r dawnswyr – byddant yn gallu cyfarwyddo â rhannu gofod â chyrff eraill. Mae’r sesiynau hyn yn ddefnyddiol hefyd am eu bod yn caniatáu i’r tîm weld sut y bydd cynulleidfa yn ymateb i elfennau penodol o’r perfformiad. Maent yn gyfle hefyd i roi cynnig ar bethau newydd ac i ddadansoddi’r hyn sy’n gweithio’n dda a pha bethau y gellir eu gwella.

 llai na phedair wythnos i fynd tan ein perfformiad cyntaf yn Galeri, Caernarfon, rydym yn edrych ymlaen at gychwyn allan ar y daith.

Gallwch archebu eich tocynnau fan hyn.

Galeri, 1/2 Mai

Theatr y Torch, 5/6 Mai

Canolfan Glan yr Afon, Casnewydd, 13-15 Mai

Back To Top »