Dynamic Dance Music and Film

Earthfall

Partneriaid Earthfall

Mwy

andrew

 

Byddai gwaith Earthfall yn amhosib heb waith caled a thalent y nifer fawr o bobl sy’n cyfrannu at y llu o wahanol agweddau sy’n arwain at berfformiad posib. Bob wythnos, byddwn yn clywed gan un o’r bobl anhygoel hyn ac yn clywed yr hyn sydd ganddyn nhw i’w ddweud

Yr wythnos hon, tro Andrew Greer o Arthur Leone PR yw hi:

Mae cwmni Arthur Leone PR yn gyfrifol am gysylltiadau â’r wasg ar daith Chelsea Hotel. Fy nghynhyrchiad cyntaf gydag Earthfall oedd At Swim Two Boys – roedd hwnnw’n ddarn gwych. Dw i’n cofio ceisio penderfynu ym mha seddi y dylai’r beirniaid eistedd, fel na fydden nhw’n cael eu socian, yna fe es i i eistedd yn y rhes flaen ar y funud olaf a chael fy socian fy hun! Roedd yn hwyl garw.

Dw i’n meddwl bod Earthfall yn gwmni gwych ac yn un y dylai Cymru fod yn falch iawn ohono. Dw i’n parchu’r ffaith bod Earthfall yn awyddus i addysgu ac ysbrydoli cynulleidfaoedd oddi mewn a thu hwnt i Gymru, a’u bod nhw hefyd yn darparu ystod o gyfleoedd addysg a chyfranogi lle bynnag y byddan nhw ar daith. Dw i’n credu bod ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf yn allweddol ac yn dangos bod yna dalent i’w gael ledled y DG.

Nid yw Earthfall yn ofni herio confensiynau a chynulleidfaoedd dawns. Dw i hefyd yn credu ei bod hi’n hanfodol eu bod yn rhannu eu gwaith ac yn mynd â’u cynyrchiadau ar daith, nid yn unig yng Nghymru, ond yn Lloegr ac mewn mannau eraill hefyd (sy’n dipyn o gamp!).

Doeddwn i ddim wedi clywed am y gwesty cyn dechrau gweithio gyda Earthfall ar y cynhyrchiad cyfredol, ond ar ôl ychydig o waith ymchwil, cefais fy rhyfeddu gan y lle a dw i’n gobeithio gallu ymweld ag ef ryw ddydd. Mae’n adeilad mor eiconig, byddwn i wedi bod wrth fy modd yn cael byw yno!

Fel cerddor, cefais fy nghyffroi gan y syniad o gerddoriaeth fyw, yn enwedig gan fod y cerddorion yn weladwy. Yn fy marn i, roedd hynny’n hollol gydnaws â naws fohemaidd y Chelsea Hotel. Roeddwn i hefyd, yn amlwg, yn edrych ymlaen at y coreograffi a’r gwisgoedd – a chefais i ddim mo fy siomi!

Gwobrau Beirniaid Theatr Cymru

Mwy

 

Hypercritics Pic

Rydym yn falch o gyhoeddi bod cynhyrchiad Earthfall, Chelsea Hotel, wedi’i enwebu am ddim llai na thair gwobr yng ngwobrau Beirniaid Theatr Cymru yn ddiweddarach y mis hwn.

 

Enwebwyd Chelsea Hotel yn y categorïau canlynol:

Cerddoriaeth a Sain

Digidol ac Ar-lein

Cynhyrchiad Dawns ar Raddfa Fechan

 

Rydym yn falch iawn o gael ein henwebu ochr yn ochr â rhai o enwau mwyaf byd perfformio Cymru, cwmnïau fel Dirty Protest, Gabblebabble, Theatr Genedlaethol Cymru a National Theatre Wales.

 

“Fe allai Earthfall gyflwyno dosbarth meistr ar ddefnyddio technolegau newydd er mwyn ategu perfformiadau byw i genhedlaeth newydd o wneuthurwyr theatr.”

Adam Somerset,

http://www.theatre-wales.co.uk/reviews/reviews_details.asp?reviewID=3138

 

Cyhoeddir enwau’r enillwyr mewn Seremoni Wobrwyo yn Sherman Cymru ar Ionawr y 25ain. Edrychwn ymlaen at weld pob un yno – a phob lwc i bob un o’r cwmnïau a enwebwyd.

Back To Top »