Dynamic Dance Music and Film

Earthfall

Noddwyr

Mae Earthfall yn cael ei ariannu gan nifer o ymddiriedolaethau, sefydliadau a chyrff eraill sy’n dyfarnu grantiau. Heb eu cefnogaeth nhw, ni fyddai Earthfall yn gallu parhau i gynhyrchu ei sioeau amheuthun a’r Rhaglen Addysg a Chyfranogi. Mae Earthfall yn falch o gydnabod cefnogaeth hael gan y canlynol:

Cyngor Celfyddydau Cymru
Mae Earthfall yn un o Sefydliadau Cyllid Refeniw Cyngor Celfyddydau Cymru, sy’n derbyn cefnogaeth gan Lywodraeth Cymru.

acw lotteryWelsh Gov

Grantiau Loteri Cyngor Celfyddydau Cymru

Mae Grantiau Loteri Cyngor Celfyddydau Cymru yn cael eu hariannu gan y Loteri Genedlaethol ac maent yn ariannu taith Earthfall, ‘Chelsea Hotel’, i fannau yng Nghymru.  Maent hefyd yn ariannu rhaglenni Hyfforddiant a Datblygiad Proffesiynol a phryniannau Cyfalaf.

logo 6

 

Celfyddydau Rhyngwladol Cymru

Mae Earthfall wedi derbyn nawdd gan Gelfyddydau Rhyngwladol Cymru  yn y gorffennol i ariannu cydweithrediadau rhyngwladol.

wai

Back To Top »