Dynamic Dance Music and Film

Earthfall

Rhoi

Mae Earthfall yn ddiolchgar iawn am yr holl gefnogaeth a dderbyniwyd gennym dros y blynyddoedd gan ein noddwyr.  Fodd bynnag, er mwyn i ni allu parhau i fynd â’n cynyrchiadau blaengar ar daith ledled y DG, ac er mwyn i ni barhau i gyflwyno ein Rhaglen Addysg a Chyfranogiad hynod boblogaidd, rydym yn dibynnu ar gymorth ychwanegol gennych chi.  Os gallwch chi wneud cyfraniad – waeth pa mor fychan – bydd y rhodd honno’n gwneud gwahaniaeth mawr i’n gwaith:

  • Bydd £10 yn talu am becyn iâ ar gyfer un dawnsiwr.
  • Bydd £50 yn talu am un dosbarth fel y gall ein dawnswyr ddatblygu eu sgiliau a’u symudiad.
  • Bydd £100 yn ein galluogi i logi ystafell ymarfer am un diwrnod fel y gallwn greu ein cynyrchiadau.
  • Bydd £250 yn talu am weithdy Earthfall i un ysgol – gweithdy a fydd yn dysgu sgiliau hanfodol a throsglwyddadwy i ddisgyblion.

Mae yna ddwy ffordd hawdd o gefnogi Earthfall:

Gallwch gyfrannu ar-lein trwy glicio fan hyn

donate

Neu tecstiwch ‘ERTH11 £5’ i 70070

(Neu unrhyw swm arall y dymuwch ei roi)

I gael mwy o wybodaeth am roddion, cysylltwch â

David Johnson, Swyddog Datblygu.

(Ff) 029 2022 1314

(E) office@earthfall.org.uk

Hoffai Earthfall ddiolch yn arbennig i bob un o’n cefnogwyr unigol a fu mor hael eu cefnogaeth i waith y cwmni.

Back To Top »