Dawnsio Deinamig, Cerddoriaeth a Ffilm

Earthfall

Chelsea Hotel

Diolch am ‘Sieo Mewn’ i #ChelseaHotel!

Mae cynhyrchiad  Earthfall wedi mynd ar daith yng Nghymru a Lloegr y Gwanwyn hwn.

Bydd Earthfall yn datgelu barddoniaeth a hanes trasicomig y gwesty eiconig yn Efrog Newydd a’i le yn ein diwylliant cyfoes. Taith voyeuraidd trwy fywydau, cariadau a dyheadau ei drigolion.

Mae Earthfall, y cwmni dawns aml-wobrwyol, yn parhau ar ei daith ddiwylliannol drwy Efrog Newydd ac yn dilyn ôl traed Warhol a Kerouac, Dylan Thomas a Patti Smith, â chynhyrchiad lle mae straeon, gwir a gau, yn cyd-chwarae â dawnsio radical, cerddoriaeth fyw a ffilm, er mwyn dal rhai o’r eiliadau pwysicaf yn hanes y ‘Mecca’ hwn i artistiaid rebelgar.

Dewch i’r ‘Chelsea Hotel’, lle mae gan bob ystafell ei hanes.

Cefndir

Mae gan westy’r Chelsea Hotel, neu’r Hotel Chelsea, hanes cyfoethog a diddorol ac fe’i ystyrir yn un o fannau mwyaf nodedig dinas Efrog Newydd. Adeiladwyd y gwesty yn yr 1880au yn rhan o’r ‘Hubert Home Clubs’ (tai ar gyfer artistiaid) ac roedd yn llwyddiant ysgubol, cyn i ddirywiad yr economi arwain at fethdaliad y Chelsea Hotel. Cafodd ei ailagor yn ddiweddarach yn 1905 fel gwesty cyn methdaliad arall. Yn 1939, dechreuodd y gwesty flodeuo fel canolbwynt ar gyfer gweithgarwch artistig ac roedd yn gartref i artistiaid ac unigolion o bedwar ban, rhai’n aros am ddyddiau, eraill am flynyddoedd. Mae Bob Dylan, Patti Smith, Jeff Beck, Rufus Wainwright, y Grateful Dead, Alice Cooper a cherddorion eraill di-ri wedi aros yno. Mae’r cyfarwyddwyr a’r actorion nodedig a fu yno’n cynnwys Stanley Kubrick, Jonas Mekas, Dennis Hopper a Jane Fonda. Ac roedd Mark Twain, Arthur C Clarke, Arnold Weinstein, Leonard Cohen, Arthur Miller, Jack Kerouac, Quentin Crisp a Dylan Thomas yn ddim ond rhai o’i drigolion llenyddol.

Yn 2011, gwerthwyd y gwesty i ddatblygwyr am $80 miliwn. Ers hynny, mae’r adeiladwyr wedi symud i mewn – ond nid pob un o’r trigolion sydd wedi symud allan. Ers hynny, bu’n frwydr barhaol rhwng trigolion penderfynol ac adeiladwyr rhwystredig. Gallwch gadw golwg ar y datblygiadau diweddaraf ar flog y preswylwyrLiving with Legends: The Last Outpost of Bohemia.

Caiff y plethwaith cyfoethog hwn o fywydau artistig ei adlewyrchu yng nghymysgedd Earthfall o ddawns, cerddoriaeth fyw a deunydd ffilm.

 

Photo

Chelsea Hotel Ffoto

Gweler y brif ddelwedd a lluniau o’r broses ymarfer yn yr oriel hon. ©Julian Castaldi a ©Hugo Glendinning ©Earthfall 

REVIEWS AND COMMENTS – summary

Video

Message from server: . Check in YouTube if the id PLQjpn4LcaBRGUbbH7MVtAnPXrU0Vg3PbB belongs to a playlist. To locate the id of your playlist check the FAQ of the plugin.

Audio

 
Riverfront Theatre and Arts Centre, Newport
Wednesday 13th May 2015, 7:00
Directions
Lincoln Drill Hall
Tuesday 8th October
Directions
South Holland Centre, Spalding
Thursday 10th October
Directions
Peninsula Arts, Plymouth
Wednesday 16th October
Directions
Bath Spa Live, Bath
Monday 21st October
Directions
Artrix Arts Centre, Bromsgrove
Wednesday 23rd October
Directions
Pegasus Theatre, Oxford
Friday 25th October
Directions
Wales Millennium Centre, Cardiff
Tuesday 29th & Wednesday 30th October
Directions
Unity Theatre, Liverpool
Friday 1st & Saturday 2nd November
Directions
Riverside Studios, London
Tuesday 5th - Saturday 16th November
Directions
The Lowry, Salford
Tuesday 19th November
Directions
The Rose Theatre, Ormskirk
Tuesday 26th November
Directions
Salisbury Arts Centre, Salisbury
Thursday 28th October
Directions
Aberystwyth Arts Centre, Aberystwyth
Tuesday 3rd December
Directions
Bournemouth Pavilllion, Bournemouth
Thursday 5th December
Directions
Gulbenkian, Canterbury
Friday 18th October
Directions

Yn ôl i frig y dudalen »