Dynamic Dance Music and Film

Earthfall

Lluniau Canmol

Yn 2012, enillodd Earthfall Wobr Canmol am yr Ymgyrch Farchnata Orau am ymgyrch i hyrwyddoAt Swim Two Boys’. Roedd yr ymgyrch yn cystadlu yn erbyn busnesau o bob cwr o’r wlad. Earthfall oedd y sefydliad celfyddydol cyntaf i ennill y Wobr.

I gael mwy o wybodaeth am wobrau Canmol cliciwch fan hyn.

Back To Top »