Dynamic Dance Music and Film

Earthfall

Prifysgolion

Beth mae Earthfall yn ei gynnig?

Rydym yn cynnig cyfleoedd ar gyfer cyfranogiad lefel uwch i Brifysgolion a Sefydliadau Addysg Uwch. Mae aelodau o’r cwmni a’n tîm o diwtoriaid yn creu amgylchedd proffesiynol sy’n rhoi cipolwg i gyfranogwyr ar ddiwrnod ym mywyd dawnsiwr proffesiynol. Anogir cyfranogwyr i gymryd rhan mewn tasgau a fydd yn estyn ac yn hybu eu datblygiad proffesiynol. Gall y cyfleoedd hyn gael eu cyflwyno fel gweithdai unigol a modiwlau y gellir eu cysylltu â modiwlau craidd eraill. Neu gall y cyflwyniadau fod yn rhan o ddatblygiad proffesiynol neu gael eu cyflwyno ar y cyd â’n cynhyrchiad cyfredol ac archwilio’r themâu a’r dyfeisiau coreograffig a ddefnyddir yn ystod y broses ymarfer.

Mae’r holl brofiadau Addysg a Chyfranogiad yn cael eu teilwra’n benodol trwy gyfrwng deialog agored rhwng y cwmni a’r sefydliad sy’n cynnal y gweithdy, er mwyn sicrhau bod y cyfranogwyr yn gallu manteisio ar brofiadau creadigol o’r safon uchaf.

• Gweithdai hanner diwrnod a diwrnodau cyfain.

• Seminarau a darlithoedd arddangosiadol.

• Diwrnodau hyfforddi INSET a gweithdai datblygiad proffesiynol

• Cyfleoedd ar gyfer profiad gwaith

• Cyfnodau preswyl 2+ diwrnod.

• Trafodaethau ar ôl perfformiadau.

Yn ogystal â’n gweithdai dawns a theatr gorfforol arferol, gall y gweithdai gynnwys cerddoriaeth fyw, fideo a thafluniadau, testun, hyfforddiant llais a symudiad, a gwaith cymeriadu.  Mae cyfnodau preswyl hefyd yn rhoi cyfle i grwpiau greu a chyflwyno perfformiadau mewnol a fydd ar agor i’r cyhoedd. Mae enghreifftiau o weithdai a chyfnodau preswyl Earthfall i’w gweld yn yr adran ‘Cyfryngau‘.

Canlyniadau

Mae pob un o’n gweithdai yn darparu’r canlynol i gyfranogwyr:

• Sgiliau allweddol a throsglwyddadwy.

• Gwerthusiadau gan unigolyn a chymheiriaid

• Datblygu nodweddion unigol; hyder a hunan-ddisgyblaeth

• Dulliau datblygedig ac aml-ddisgyblaethol o feddwl a gweithredu’n greadigol

• Dealltwriaeth o iechyd a hunan-lles trwy gymryd rhan

• Gwybodaeth a dealltwriaeth o dechnegau symudiad.

• Dyfeisio, rhannu a dadansoddi.

Gweler delweddau o’n gweithdai i ysgolion fan hyn.

I gael mwy o wybodaeth am gyfleoedd i Brifysgolion a sefydliadau Addysg Uwch, cysylltwch â:

Helen Di Duca, Swyddog Addysg a Chyfranogiad

(E): education@earthfall.org.uk

(Ff): 02920 221314

Back To Top »