Dynamic Dance Music and Film

Earthfall

Cyngor Celfyddydau Cymru

Cyngor Celfyddydau Cymru yw’r corff Cymreig ar gyfer cyllido a datblygu’r Celfyddydau.

Mae eu gweledigaeth yn cwmpasu Cymru greadigol lle mae’r celfyddydau yn ganolog i fywyd y genedl.

Mae eu blaenoriaethau fel a ganlyn:

 • Cefnogi’r broses o greu’r gweithiau celfyddydol gorau.
 • Annog mwy o bobl i fwynhau a chymryd rhan yn y celfyddydau.
 • Sicrhau twf i economi’r celfyddydau.
 • Gwneud Cyngor Celfyddydau Cymru yn fusnes effeithiol ac effeithlon

Yn ogystal â chefnogi a datblygu gweithgarwch celfyddydol o ansawdd uchel, mae rhai o’r gweithgareddau y mae’r Cyngor yn ymwneud â nhw o ddydd i ddydd yn cynnwys:

 • dosbarthu arian y Loteri
 • darparu cyngor ynglŷn â’r celfyddydau
 • rhannu gwybodaeth.codi proffil y celfyddydau yng Nghymru
 • cynhyrchu mwy o arian ar gyfer economi’r celfyddydau
 • dylanwadu ar gynllunwyr a’r rheiny sy’n gwneud penderfyniadau
 • datblygu cyfleoedd rhyngwladol yn y celfyddydau
 • hyrwyddo perfformiadau ar raddfa fechan mewn cymunedau lleol

Eu nod yw sicrhau bod cyfraniad y celfyddydau yn cael ei gydnabod, ei werthfawrogi a’i ddathlu.

Yn 2010, cafodd Earthfall ei gynnwys yn rhan o adolygiad buddsoddi Cyngor Celfyddydau Cymru fel Sefydliad Cyllid Refeniw.

I gael mwy o wybodaeth am Gyngor Celfyddydau Cymru.

Back To Top »