Dynamic Dance Music and Film

Earthfall

Cysylltu

Os hoffech chi gysylltu â ni, gallwch wneud hynny yn y ffyrdd canlynol:

(Ff): 029 20 221314

(E): earthfall@earthfall.org.uk

Neu ysgrifennwch at y cyfeiriad canlynol:

Earthfall
Chapter
Heol y Farchnad
Caerdydd CF5 1QE

Os oes gennych ymholiad penodol, gallwch gysylltu â’r unigolion canlynol:

Cyfarwyddwr Artistig Jessica Cohen artistic@earthfall.org.uk
Cyfarwyddwr Artistig Jim Ennis artistic@earthfall.org.uk
Rheolwr Cyffredinol Stephan Stockton
MBE
generalmanager@earthfall.org.uk
Swyddog Addysg a
Chyfranogiad
Kelly Barr education@earthfall.org.uk
Swyddog Marchnata Helen Di Duca marketing@earthfall.org.uk
Swyddog Datblygu David Johnson office@earthfall.org.uk

Gallwch hefyd gysylltu â ni ar Facebook, Twitter a LinkedIn.

Neu gallwch ymuno â’n Rhestr Bostio.

Back To Top »